Tarihçe

1903’te okul yönetiminden memnuniyetsizliklerini tepkiye dönüştüren öğrencilerin başkaldırısını kendisine karşı yapılan bir eylem olarak gören Padişah Abdülhamit, bütün çabalara karşın Darüşşafaka Cemiyeti’ni kapatmış ve Darüşşafaka’yı Maarif Nezareti’ne bağlamıştı.

II.Meşrutiyet’in ilanının ardından 21 Ağustos 1908 tarihinde İstanbul Fatih’teki tarihi okul binasında bir araya gelen 150 kadar Darüşşafakalı, Darüşşafaka’yı Maarif Nezareti’nden alarak Cemiyet’e devretmek amacıyla “Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti” adıyla Türkiye’nin ilk mezunlar derneğini kurdu.

Dernek ilk kuruluş amacını da bir yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdi. 1909’da Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye üyeleri, devrin ünlü siyasilerini de çağırarak, tabii reis olan Sadrazamın başkanlığında toplandı. Yeniden çalışmaya başlayan Cemiyet ilk iş olarak Darüşşafaka’yı geri almak için Maarif Nezareti’ne başvurdu. Aynı yıl devir gerçekleşti.

Darüşşafakalılar Derneği, bir asırdan uzun bir süredir Darüşşafakalıların bir araya geldiği ve birbirlerine destek oldukları bir kurum olarak faaliyetlerine devam etmektedir.