Yönetim Kurulu - Başkan

Burak Alkan

Linkedin

Yönetim Kurulu - Başkan Yardımcısı

Aydın Sün

Linkedin

Yönetim Kurulu - Sayman

Burak İhsan Çetinçeker

Linkedin

Yönetim Kurulu - Genel Sekreter

Ulaş Çavdar

Linkedin

Yönetim Kurulu - Asil Üye

Hasan Kalkan

Linkedin

Yönetim Kurulu - Asil Üye

Yelda Uğurlu

Linkedin

Yönetim Kurulu - Asil Üye

Furkan Şahin

Linkedin

Yönetim Kurulu - Yedek Üye

Fikri Muştu

Linkedin

Yönetim Kurulu - Yedek Üye

Ülkü Sarıkaya

Linkedin

İletişim Komisyonu Sorumlusu

Ahmet Güney

Linkedin

Etkinlik Komisyonu Sorumlusu

Serkan Öngül

Linkedin

Etkinlik Komisyonu Üyesi

Güzide Sabah Yenigün

Linkedin

İletişim Komisyonu Üyesi

Ece Nur Temel

Linkedin

Hukuk Komisyonu Üyesi

Seher Kurtuluş

Linkedin

Kaynak Geliştirme Sorumlusu

Hakkı Görkem Boduroğlu

Linkedin

İletişim Komisyonu Üyesi

Ece Kanbur

Linkedin

İletişim Komisyonu Üyesi

Deniz Satırlı

Linkedin

İletişim Komisyonu Üyesi

Murat Sevimli

Linkedin