Üye kayıtları bilgi güncellemesi çalışmalarına paralel olarak dönem temsilcileri toplantıları zoom platformu üzerinden gerçekleştirildi.

Bu sayede dernek yönetimi ve dönem temsilcileri tarafından mezunların dernekten istek ve beklentileri değerlendirildi.

Ayrıca dönem temsilcilerinin desteğiyle mezunların aidat ödemeleri konusunda önemli yol katedildi.