Kurucularımızdan Yusuf Ziya Paşa’nın mezarı, Zincirlikuyu Mezarlığındadır.

——-

Asker, matematikçi ve devlet adamı.

1825 yılında İstanbul’un Fatih ilçesindeki Aksaray semtinde dünyaya geldi. Babası, gümrük memuru Mehmet Akif Efendi’dir. Evde özel öğrenim görerek yetişti. Özellikle matematik ve muhasebe alanında kendini yetiştirdi. Matematik üzerine önemli eserleri vardır: Muhtasar Kava’id-i ‘İlm-i Hesab ve Mukaddime-i ‘İlm-i Cebir. “Teshil-i Hesab” adlı eseri bir süre askeri okullarda okutuldu. 1842 yılında kurulan “Mesarifet Hazinesi” (Askerlik Dairesi Hazine Harcamaları) adlı devlet kuruluşunda aynı yıl memuriyete başladı.1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Batum Ordu-yu Hümayunu Mümeyyizliği’nde görevlendirildi. Savaştan sonra çeşitli devlet görevlerinde bulundu. Gazi Ahmet Muhtar Paşa ile irtibata geçerek 1863 yılında Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslamiye’nin (İslam Okutma Kurumu) kurulması ve Kapalıçarşı’daki çırakların eğitimi için bir okul kurulmasına öncülük etti. Okulda kullanılmak üzere bir cebir kitabı ve hesap risalesi bastırdı; kitap bütün okullarda kullanılarak kuruma bir gelir kaynağı oldu. Bu okulun başarısı üzerine babası vefat etmiş, maddi durumu yetersiz çocukların okutulması için İstanbul’daki ilk parasız yatılı okul olan Darüşşafaka’nın kurulması girişimine de öncülük etti.  İnşasına 1868’de Fatih’te başlanan okul, 1873’te hizmete girdi.

1867’de Serasker Müsteşarlığı’na, 1868’de Maliye müsteşarlığına atandı. 1873 yılında Şura-yı Devlet üyesi oldu. 1873-1874 arasında Orman Umum Müdürü olarak görev yaptı. 1874 yılında Maliye Nazırı oldu. Ertesi sene Defter-i Hakani (Tapu Kadastro) Nezareti’ne atandıysa da ardından tekrar Maliye Nazırlığı’na getirildi. 1878’de Trabzon valisi olarak görevlendirildi.  Hiç evlenmedi. 30 Kasım 1882 tarihinde Trabzon’da hayatını kaybetti. Darüşşafaka’nın bahçesine gömülmeyi vasiyet etti ama mümkün olmadı. Naaşı İstanbul’a getirildi, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Darüşşafaka’nın kuruluş ve gelişmesinde büyük katkıları olan Yusuf Ziya Paşa’nın maaşını Darüşşafaka’ya devrettiği bilinir.