Kurucularımızdan Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa’nın mezarı, Eyüp Sultan Beybaba Sokakta, eski karakol binasından Camii Kebir yönüne ilerlerken yolun sağ tarafındadır

——-

Asker, eğitimci ve devlet adamı.

1832’de Vidin’de doğdu. İlkokul ve liseyi Vidin’de tamamladı. İstanbul’a gelerek askerî okula kaydoldu. Önce resim öğrenimi gördüyse de sonra  matematik üzerine yoğunlaştı. Öğrenimini tamamladıktan sonra, Harbiye’ye cebir hocası olarak atandı. Darülfünun’da matematik ve astronomi  öğretmenliği yaptı. Devrinde, Osmanlı matematikçilerinin başı sayılırdı. Linear Algebra (Lineer Cebir) alanında, dünyada ilk eser veren bilginlerdendi. Aynı dönemde, Tophane Tecrübe ve Muayene Komisyonu’na getirildi.

1868’de, Paris’teki Mekteb-î Osmanîye’ye müdür yardımcısı olarak gönderildi. Mühendishane-i Berrî-yi Hümayun nezaretine atanınca Paris’ten döndü. 1879’da Tophane-i Amire meclis başkanlığıyla beraber, Umûr-i Nâfıa Komisyonu üyeliğine atandı. 1882’de Washington orta sefirliğine, 1885’te Askerî Teftiş Komisyonu üyeliğine atandı. 1886’da mavzer silahlarını muayene için Almanya’ya gönderildi. İstanbul’a döndükten sonra Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nda görev aldı. Sonrasında Askerî Teftifl Komisyonu, Divan-ı Muhasebat Riyaseti ve ikinci kez Maliye Bakanlığı’na atandı. Darüşşafaka’da matematik dersleri verdi. 1901’de İstanbul’da vefat etti.