Kurucularımızdan Sakızlı Ahmet Esat Paşa, İzmir’de Şeyh Seyyid Mükremeddin Dergâhı hazîresine defnedildi.

——-

Eğitimci ve devlet adamı.

1828 yılında Sakız’da doğdu. Birçok devlet görevinde bulundu. Paris sefaretinde çalıştı. Paris dönüşünde Cemiyet’e katıldı. Kurucuların büyük bir o  okul kurma düşüncelerine katılarak, bu okulun, Paris civarında görüp  incelediği, kız ve erkek yetimlere özgü yatılı bir okul olan Pritanée Militaire de la Flèche benzeri bir okul olmasını önerdi. Yanında okulun planını,  öğrencilerin kılık kıyafetiyle ilgili çizimleri ve öğretim programını da getirmişti. Önerisi kurucularca kabul gördü ve Darüşşafaka kuruldu. 1873’te Konya Valiliği görevini sürdürürken, “1290 kıtlığı” olarak bilinen büyük kuraklık döneminde, Konya Mevlevi Dergâhı Postnişini Mahmut Sadrettin Çelebi ile birlikte, “aç ve çaresiz kalan halka yardım” amaçlı çabalarıyla, Sultan Abdülaziz’in dikkatini çekti. Bu çalışmalarının sonucu Abdülaziz’in saltanat döneminde, 15 Şubat 1873 – 15 Nisan 1873 ve 26 Nisan 1875 – 26 Ağustos 1875 tarihleri arasında, iki dönem sadrazamlık yaptı. Sadrazamlık da yaptığı 1875 yılı içerisinde, kısa bir süre için İzmir (Aydın) Valiliği’ne atandı. 1875’te İzmir’de vefat etti.