Kurucularımızdan Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın mezarı Fatih Camii haziresindedir.

——-

Asker, bilim ve devlet adamı.

1839 yılında Bursa’da doğdu. Bursa Askeri İdadisi’ni bitirdikten sonra, İstanbul’a giderek öğrenimini Harbiye Mektebi’nde sürdürdü ve okulu birincilikle bitirerek kurmay yüzbaşı oldu.

Yemen’deki Arap isyanlarına karşı kazandığı başarılardan dolayı, 1871  yılında, 33 yaşında Müşir rütbesini kazandı ve Yemen’e vali oldu. Daha sonra  Şumnu, Erzurum, Bosna-Hersek ve Karadağ’da görev yaptı. 93 Harbi  arifesinde, Padişah II. Abdülhamit tarafından, Kafkas Cephesi’nin Başkomutanlığı’na getirildi. Harp sonrasında, Tophane-i Amire Yöneticiliği, Manastır Valiliği ve Üçüncü Ordu Müfettişliği gibi görevlerde bulundu. 1877  Osmanlı-Rus savaşında komutan olarak büyük başarılar kazanıp Mareşal  oldu ve Anadolu Ordusu Başkomutanlığı’na atandı. Genelkurmay Başkanı oldu. Osmanlı Ayan Meclisi Başkanlığı yaptı. 1912’de sadrazamlığa getirildi. Ahmet Muhtar Paşa, aynı zamanda tarih, astronomi ve coğrafya konularında eserler yazmış bir bilim adamıdır. 1919’da İstanbul’da vefat etti. Mezarı Fatih Camisi haziresindedir.