Kurucularımızdan Ali Naki Efendi’nin mezarı Trabzon Sülüklü Mezarlığındadır.

——

Eğitimci.

1836’da Trabzon’da doğdu. Öğrenimine İstanbul’da devam etti. Yusuf Paşa,  Hikmetçi Derviş Paşa, Vidinli Tevfik Paşa gibi kişilerden matematik, geometri, cebir, astronomi dersleri aldı. Arasında Darüşşafaka’nın da bulunduğu  Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslâmiye okullarında öğretmenlik yaptı. Darüşşafaka’da müdürlük görevini de üstlendi. 1880’de, Trabzon’da, “Mekteb-i Hamidiye” adı altında bir özel lise açarak, okulun ilk müdürü oldu. 1887’de, Trabzon Mülkî İdadisi’nin ilk müdürlüğünü üstlendi. Sporu okul programına sokarak, bir ilke  imzasını attı. Mısır’da, El-Ezher Üniversitesi’nde ders verdi; Hidiv ailesine  öğretmenlik yaptı.

Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti’nin, kapatılmış olan Cemiyet-i Tedrisiyye-i  İslâmiye’yi yeniden kurma ve Darüşşafaka’yı Maarif Nezareti’nden alarak, Cemiyet’in yönetimine bırakma çalışmalarına destek verdi. Yeniden açılan Meclis-i Mebusan’da, en yaşlı üye olması nedeniyle geçici başkanlık yaptı. 13 Mart 1909’da, yeniden kurulan Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslâmiye’nin başkan vekilliğini üstlendi. 16 Ocak 1911 tarihinde Cemiyet başkanlığına getirildi. 8 Nisan 1923’te vefat etti.