DARÜŞŞAFAKALILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Şubat 2018 Pazar Günü saat:14’00’de Darüşşafaka Spor Tesisleri,Darüşşafaka Mahallesi Darüşşafaka Cad.34457 Maslak-Sarıyer –İstanbul adresindeki Dernek Merkezinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 25 Şubat 2018 Pazar günü aynı gündemle,aynı saatte ,aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

Olağan Genel Kurul Gündemi;

1) Açılış ve Yoklama
2) Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4) Yönetim Kurulu çalışma raporu,gelir tabloları ,bilanço tabloları ile Denetim Kurulu raporunun okunması,
5) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
6) 2018-2019 bütçe teklifinin görüşülmesi ve onaylanması,
7) Tüzük değişikliği teklifinin görüşülmesi,
8))Gayrimenkul satın almak, gayrimenkul hibe kabulü ve gayrimenkulün kiralanmasıyla ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
9)2018-2019 dönemi için aidatların görüşülmesi,
10) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
11) Dilek ve temenniler,
12) Kapanış.