DARÜŞŞAFAKALILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Şubat 2022 Pazar Günü saat 12:00’de Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad.No:14 Maslak-Sarıyer-İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 13 Şubat 2022 Pazar aynı gündemle, aynı saatte aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul Derneğin en yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı aidat borcu olmayan üyelerden oluşur.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

Olağan Genel Kurul Gündemi:

1) Açılış ve Yoklama
2) Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4) Yönetim Kurulu çalışma raporu, gelir tabloları, bilanço tabloları ile Denetim Kurulu raporunun okunması
5) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
6) 2022-2023 bütçe teklifinin görüşülmesi ve onaylanması,
7) Dernek merkezinin yerleşim yeri ile ilgili görüşme ve karar alınması.
8) Tüzüğün 1. 4.5.8.9.12.23.24. maddelerinde değişiklik teklifinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması
9) Gayrimenkul satın almak, Gayrimenkul satmak, gayrimenkul hibe kabulü ve gayrimenkulün kiralanması ve kiraya verilmesi ve gayrimenkul trampası yapılması ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
10) Vefat eden üyelerin borçlarının silinmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
11) 2022-2023 dönemi için aidatların görüşülmesi,
12) 2020-2021-2022 aidatı toplamını en geç 31.12.2022 tarihine kadar ödeyen üyelerin geçmiş borçlarının slinmesi,2020-2021-2022 yıllarına ait aidat borcu olan üyelere tüzüğün 5-2 maddesi 31.12.2022 tarihine kadar uygulanmaması konusunda görüşülmesi ve oylamaya sunulması
13) 5.000 TL limitli kredi kartı alınması konusunda yetki alınması
14) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
15) Dilek ve temenniler,
16) Kapanış.

2022 Olağan Genel Kurul Duyurusu

Tüzük değişiklik önerileri-2022 Olağan Genel Kurul

2020-2021 YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (Çalışma Raporu – Denetleme Raporu – tahmini bütçe)